Teknik & produkter


Nordic Gas är ett ingenjörsföretag som levererar nyckelfärdiga anläggningar med inriktning på gaslager och tankstationer för både CNG/CBG och LNG/LBG. Företaget är specialiserat på kundanpassade anläggningar baserade på säker och modern teknik med goda miljöprestanda. Företagets tjänster kan även utvidgas till att tillhandahålla en tankningstjänst det vill säga även omfatta ägande och drift av tankstationer och andra anläggningar.