Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Nordic Gas åtagande som teknikleverantör kan vidareutvecklas till att äga, driva och underhålla tankstationer och tillhandahålla en tankningstjänst för att leverera ut fordonsgas till fordonsflottor vid en bussdepå, tankningsanläggning för tunga lastbilar etcetera.

Vi tar ansvar för utförande, säkerhet och drift av gasanläggningarna i samverkan med våra kunder. Detta gäller såväl anläggningar för trycksatt som flytande gas.

Vi kan åta oss ett helhetsåtagande från planering till leverans av gas till fordonen.

BOO concept