Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Flytande_gas_200x300

  • Lager och back up anläggningar
    Anläggningen ska säkerställa gasleveranserna till ett gasnät eller till en tankstation. Anläggningen kan vara en ren distributionsanläggning eller en back up-anläggning som används vid driftstörningar eller kapacitetsbrist vid en biogasanläggning.

    Anläggningen består i sin enklaste form av en lagertank för flytande naturgas och en förångare som överför flytande gas (LNG/LBG) till gasfas (CNG/CBG). Leveranserna av LNG till anläggningen sker med tankbil. Anläggningen anpassas efter de behov som råder vid anläggningen och kan kompletteras med pumpar för flytande gas, metanåtervinning, tankningsmöjligheter med mera.

  • Tankstationer
    Vi levererar kompletta nyckelfärdiga tankningsanläggningar där flytande gas tankas i de aktuella fordonen. Dessa tankstationer kan även kombineras med tankning av trycksatt gas.