Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Nordic Gas tillhandahåller nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för naturgas och biogas med hög säkerhet och goda miljöegenskaper.

 • Kompressorer
  Vi levererar kompletta nyckelfärdiga kompressor- och tankningsanläggningar för personbilar, lastbilar och bussar.

  Vi utformar anläggningarna efter de aktuella behoven vid publika tankstationer och för tankstationer för speciella fordonsflottor exempelvis bussdepåer med ramptankning.

  Tankstationer anpassas till om gasen levereras i gasledning eller med mobila flak eller i form av LNG.

 • Högtryckslager < 350 bar
  Vi levererar anläggningsanpassade stationära högtryckslager för gastryck upp till 250-350 bar.Vi kan arrangera dessa i gasbankar för effektivt utnyttjande av lagervolymen.

 • Mobila gaslager
  Vi levererar mobila gaslager av olika storlekar anpassade efter de aktuella förhållandena i det enskilda fallet.

 • Metanåtervinning
  Metanförluster är kostsamma samt har en icke önskvärd påverkan på miljön. Vi har utvecklat system för att omhänderta överskottsgas från exempelvis stationära gaslager och mobila gaslager.

  Systemen bygger på att i första hand återföra gasen till en lågtycksledning eller till en högtrycksledning < 300 bar och i andra hand destruera gasen genom förbränning. Vi levererar anläggningsanpassade enheter.

 • Kondensfällor och gasdomar till rötkammare
  Vi levererar anläggningsanpassade gaskomponenter till lågtrycksystem < 50 mbar för biogasanläggningar. Vi eftersträvar hög säkerhet och god driftsfunktion.