Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Nordic Gas har idag ett mycket vitt förgrenat kontaktnät och ett mycket nära samarbete med flera utvalda nyckelleverantörer. Nordic Gas har idag bland annat samarbetsavtal med:

Vanzetti, mycket erfaren leverantör av pumpar, förångare och tankstationer för flytande metangas, LNG/LBG.

J.A. Becker, erfaren leverantör som specialiserat sig på högtryckskompressorer för tankstationer för naturgas och biogas, CNG/LBG, för tryck upp till 350 bar.

En anläggning blir aldrig bättre än dess byggstenar. För oss är valet av komponenter och dess leverantörer mycket viktigt. Förutom prestanda och kvalitet är valet av leverantörer förknippat med värdering av:

  • kunskap och kompetens för vår applikation
  • långsiktighet och uthållighet
  • hantering av problem som uppstår
  • ärlighet och öppenhet

JA BeckerVanzetti