Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Nordic Gas är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 respektive ISO 14 001. Kvalitets- och miljöarbetet i företaget utgår från företagets kvalitets- och miljöpolicys.

9001_14001_färg_17021

Vår mission är att bidra till en ökad användning av energigas i samhället med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Användning av biogas men även naturgas minskar miljöbelastningen från energi- och transportsektorn jämfört med traditionell teknik.

Nordic Gas har ambitionen att vara ett utpräglat miljöföretag. Vi ställer höga säkerhets- och miljökrav på anläggningar och andra produkter och arbetar med kvalitetssäkring i alla led för att möta marknadens krav.

miljo