Maila oss
[contact-form-7 id="139" title="Maila Oss Form"]

Om oss

Nordic Gas är specialiserat på anläggningar för naturgas och biogas med höga krav på en säker och miljöriktig hantering. Företaget arbetar för att öka användning av energigas i samhället med inriktning mot transportsektorn.

Nordic Gas affärsidé bygger på leveranser av nyckelfärdiga gashanteringssystem med fokus på tankstationer och gaslager samt back up-anläggningar. Vi levererar kundanpassad modern teknik för naturgas och biogas som omfattar både gasfas (CNG/CBG) och gas i flytande form (LNG/LBG).

Åtagandet kan vidareutvecklas till ägande av tankstationen och tillhandahållande av en tankningstjänst.

Nordic Gas etablerades 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm. I Estland bedrivs verksamheten i Nordic Gas Solutions OÜ.

Vår mission

Vår mission är att bidra med en ökad användning av energigas i samhället med höga krav på en säker och miljöriktig hantering.

Vår Vision

Vår vision är att vara en aktad aktör med ledande teknik inom energigasbranschen och kundernas naturliga förstahandsval på marknaden i Norden och Baltikum.

Kvalitets- och miljöcertifierat

Nordic Gas solutions är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2013.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna som beskriver hur verksamheten ständigt förbättras för att möta kundernas behov.

Hela Nordic Gas solutions verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001 som ett led i att tydliggöra och strukturera vårt fleråriga miljöarbete.
Läs våra certifikat

Uppförandekod

Nordic Gas värderingar i etiska frågor samt uppfattning om lämpligt beteende i olika arbetssituationer och vid samverkan med olika intressenter sammanfattas i en Uppförandekod som även inbegriper företagets sociala ansvar. Uppförandekoden ska följas av samtliga medarbetare och motsvarande krav ställs på de företag som Nordic Gas samverkar med.
Läs vår Code of Conduct

Nordic Gas GDPR-Policy

Vår personuppgifts och integritets policy med anledning av GDPR (general data protection regulation) som omfattar Nordic Gas Solutions Holding AB med dotterbolag Nordic Gas Solutions AB, Nordic Gas Supply AB & Nordic Gas Solutions OÜ.
Läs vår GDPR-Policy

 

Kreditvärdighetslogga


Nordic Gas Solutions AB
Reg nr. 556812-1296
Momsreg.nr: SE556812129601
DUNS nr: 350240224

Nordic Gas Solutions OÜ
Reg nr. 12570062
Momsreg.nr: EE101680688